Υπηρεσίες

 • Εγκατάσταση – Αντικατάσταση:
  • Κλειδαριών Απλών.
  • Κλειδαριών Ασφαλείας.
  • Κυλίνδρων Απλών & Ασφαλείας.
  • Ηλεκτρικών Κλειδαριών.
  • Κλειδαριών Γραμματοκιβωτίων.
  • Σούστας Επαναφοράς.
 • Επιδιόρθωση Εισόδου Πολυκατοικιών.
 • Ασφάλιση Πόρτας Αποθήκης.
 • Ασφάλιση Παραθύρων και Συρόμενων Υαλόπορτων Αλουμινίου.
 • Εγκατάσταση Ματιού & Αλυσίδας για Πόρτες.
 • Επιδιόρθωση Πόρτας για Σωστή & Ομαλή Λειτουργεία.
 • Κλειδαριές Κανονικές & Ασφαλείας για Υαλόπορτες Καταστημάτων.
 • Αφαίρεση Κομμένου Κλειδιού.
 • Συστήματα Κυλίνδρων με Κλειδιά Master & Keyed Alike.
 • Υπηρεσία Αντιγραφής:

.

Καλέστε μας Τώρα !